Dutch

Tutorial van de Envision AI App

June 18, 2020

Overzicht

Envision is een app die visuele informatie omzet naar betekenisvolle auditieve informatie. The functies van Envision zijn onderverdeeld in twee tabbladen: Tekstherkenning en Algemene herkenning.

Tekstherkenning

Alle huidige en toekomstige tekstherkenningsfuncties kunnen altijd via dit tabblad bereikt worden. In dit tabblad vindt je de volgende functies:

Lees tekst live

Deze functie leest alles voor wat door de camera in beeld wordt gebracht en is bedoeld om direct korte stukken tekst te lezen zoals de informatie schermen van het openbaarvervoer of de prijzen in een supermarkt.

Richt de camera op de tekst die je wilt lezen en druk op de knop begin met lezen. Een zachte beep zal gehord worden als er tekst in beeld is om zo te helpen bij het positioneren van de camera boven tekst.

Als er nieuwe tekst in beeld komt zal deze ook worden uitgesproken. Hierdoor is deze functie ideaal om rond te scannen.

Lees handgeschreven tekst

Deze functie is bedoeld om handgeschreven tekst te lezen op bijvoorbeeld een Post-it of een ansichtkaart.

Richt de camera op de test die je wilt lezen en druk op de knop ‘Lees handgeschreven tekst’. Dit zorgt ervoor dat er een foto wordt gemaakt van de tekst. Daarna hoor je een geluid wat aangeeft dat de foto wordt verwerkt. Als de verwerking klaar is wordt de tekst voorgelezen.

Lees documenten

Deze functie is bedoeld om lange stukken tekst te lezen zoals officiële documenten of de ingrediënten op de achterkant van een verpakking.

Als je op de knop ‘Lees document’ drukt zal er positioneringshulp worden geactiveerd. Deze positioneringshulp zegt welke kanten van het document niet zichtbaar zijn en neemt een foto als het volledige document in beeld is.  Als Envision de randen niet kan vinden of je wilt iets lezen zonder duidelijke randen kan je de knop in het midden van het scherm  ‘Maak foto’ indrukken.

Als de tekst verwerkt is wordt deze weergegeven in een nieuw venster waar deze met behulp van Voice Over gelezen kan worden. Ook is er aan de onderkant een Play/pauze knop voor gebruikers die geen Voice Over gebruiken. Verder is er aan de onderkant nog een knop om de tekst te delen met vrienden of andere apps.

Lees meerdere pagina’s

Deze functie zorgt ervoor dat je meerdere pagina’s achter elkaar kan fotograferen om ze vervolgens in een keer te kunnen lezen. Dit is vooral handig bij opdrachten van meerdere pagina’s of een hoofdstuk van een boek.

Om deze functie te gebruiken moet je lang drukken op de knop ‘Lees document’. Als je dit hebt gedaan zal er een pop-up menu verschijnen waarin wordt gevraagd of je meerdere pagina’s wilt lezen. Als je op ja klikt zal de positioneringshulp worden gestart en kan je meerdere foto’s achterelkaar maken.

Als je klaar bent druk dan op de knop ‘klaar’.   Je zal dan weer het verwerkingsgeluid horen waarna de tekst net als bij de standaard document modus in een nieuw venster wordt gepresenteerd. Verder kan je nu aan de onderkant van het scherm wisselen tussen de verschillende pagina’s die net zijn verwerkt.

Vergrootglas

Met deze functie kunnen slechtziende gebruikers inzoomen op tekst om deze te lezen.

Om het vergrootglas te activeren kunnen gebruikers die geen Voice Over gebruiken op het scherm twee vingers uit elkaar bewegen (Pinch to zoom). Een andere optie is om linksboven de knop vergrootglas in te drukken. Alle tekstherkenningsfuncties kunnen samen met het vergrootglas worden gebruikt. Ook is er aan de rechterbovenkant een functie om de kleuren om te draaien om zo teksten beter te kunnen lezen.

Algemene Herkenning

Alle huidige en toekomstige functies die niet te maken hebben met het herkennen van tekst kunnen altijd via dit tabblad bereikt worden. In dit tabblad vindt je de volgende functies:

Beschrijf omgeving

Met deze functie kan je een foto maken met de camera en deze laten beschrijven.

Richt de camera op het deel wat je beschreven wilt hebben en druk op de linker knop ‘beschrijf omgeving’.  Er wordt dan en foto gemaakt waarna een geluid hoorbaar is wat aangeeft dat de foto wordt verwerkt. Als de verwerking klaar is wordt verteld wat er op de foto zichtbaar is.

De functie beschrijf omgeving heeft ook de optie om eigen gezichten en objecten te herkennen.  Dus als je Envision een object of gezicht hebt leren herkennen en je gebruikt de beschrijf omgeving functie dan zullen deze worden herkend en in context geplaatst worden.  

De beschrijf omgeving functie doet verder nog meer. Zo is deze instaat om bepaalde contexten te herkennen en nuttige informatie aan te leveren. Voorbeelden hiervan zijn: als je een foto maakt van een klok zal de tijd worden verteld en als je een foto van een raam maakt zal verteld worden hoe het huidige weer is. We zijn meer van deze contexten aan het toevoegen en we zullen je op de hoogte houden als er nieuwe zijn.

Detecteer kleuren

Deze functie kan gebruikt worden om de kleuren van kleren en andere objecten te herkennen.

Richt de camera op het gedeelte waar je de kleur van wilt weten en druk op de knop ‘detecteer kleuren’. Meteen zal de kleur herkend worden en ok worden uitgesproken. Dit gebeurt in ‘real time’ dus als de functie is ingeschakeld kan je de omgeving scannen op kleuren.

In het instellingen tabblad kan je verder nog kiezen of je de kleuren beschreven wilt hebben in 30 of 959 verschillende tinten.

Leer Envision gezichten en objecten herkennen

Je kan Envision gezichten en objecten leren zodat deze later via de beschrijf omgeving functie herkend kunnen worden.  

Druk op de knop leer Envision gezichten en objecten herkennen’ Een nieuw venster zal worden geopend waarna je kan kiezen of je een gezicht of een object wilt leren. Als je hieruit hebt gekozen kom je in een nieuw venster waar de camera geactiveerd is en je foto’s kan gaan maken van het gezicht of het object. Standaard is de camera aan de achterzijde geselecteerd maar dit kan je hier ook veranderen als je een ‘selfie’ wilt nemen. Bij het leren van een gezicht aan Envision wordt er ook een positioneringshulp geactiveerd die helpt om het gezicht op de foto te krijgen.

Je moet minimaal vijf foto’s maken maar we raden aan om tien foto’s te maken om de herkenning te verbeteren. Ook helpt het om de foto’s uit verschillende hoeken en met verschillende achtergronden te maken. Nadat je de foto’s gemaakt hebt druk rechtsonder op klaar. Je wordt dan naar een nieuw scherm geleid waar je de naam van het gezicht of het object kan invullen. Hierna begint Envision met het leren waarna je weer wordt teruggebracht naar het algemene herkenning tabblad.

In het leer Envision venster kan je verder naar de bibliotheek gaan waar alle gezichten en objecten zijn opgeslagen. Als je wilt dat Envision iets niet meer herkend kan je dit hier verwijderen.

Herken afbeeldingen in andere apps

Envision kan ook gebruikt worden om afbeeldingen uit andere apps zoals Foto’s, Twitter, WhatsApp etc. te lezen en te herkennen.  Dit kan eenvoudig gedaan worden door in die app bij de afbeelding naar de deel knop te gaan en deze met Envision te delen door in het actiescherm op de knop Envision i te drukken.

Voor de eerste keer moet je deze functie aanzetten door in het actiescherm te gaan naar ‘Meer’ en de schakelknop achter Envision it aan te zetten.

Tips

Envision is een app die constant in ontwikkeling is en constant verbeterd en nieuwe functies krijgt. Hierdoor is het van groot belang om automatische updates aan te hebben staan of wekelijks te kijken of er een update beschikbaar is.

We hebben hieronder nog een paar tips die we van onze gebruikers hebben gekregen om je ervaring met Envision te verbeteren.

Veel van de functies van Envision maken gebruik van het internet. We hebben ervoor gezorgd dat de verwerking bliksemsnel gaat maar een goede internetverbinding helpt hier wel bij. We slaan nooit foto’s of andere informatie op die je tijdens het gebruik van Envision maakt.

  • Als je feedback wilt geven kan dit via de knop geef feedback in het instellingen tabblad. Mocht je nog meer hulp of uitleg willen kan je ook een telefoongesprek aanvragen. We zullen je dan zo snel mogelijk terugbellen en je helpen.
  • Voor alle tekstherkenningsfuncties herkent Envision de taal. Mocht je over het algemeen maar een taal tegenkomen kan je in het instellingen tabblad bij spraak automatische taalherkenning uitschakelen. Hierdoor wordt alleen de standaardtaal gebruikt en zal Envision niet worden verward.
  • In de spraak instellingen kan je ook de stem en de snelheid aanpassen van alle niet Voice Over spraak in de app. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de Voice Over instellingen.